Pedigové ošatky

Ošatky prošly nejpřísnějšími laboratorními a chemickými zkouškami v uznávané laboratoři ITC Zlín, kde na ně byl vystavem ATEST pod č.: 472103704.

Dále vyhovují požadavkům Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1935/2004 čl. 3, zákonu č. 258/2000 Sb., dále vyhovují Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb.,podle § 3, odst.1 a 5 v platném znění a Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 127/2009 Sb. o hygyenických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Na základě těchto zkoušek pekařské ošatky plně vyhovují z hygienického hlediska při použití v potravinářském průmyslu.

Neptejte se co umíme, řekněte nám co potřebujete......